Engineering-tjenester

FFS tilbyr flere former for engineeringtjenester.

Bunnkartlegging med MBS + Lidar gir våre kunder en helt ny illustrasjon av det kartlagte området.

Du får ikke bare et bunnkart, men også et visuelt inntrykk som gir et mer komplett og nøyaktig bilde av omgivelsene.

Bollard Pull-tester opp til 400T MCR

Med den beste plasseringen for Bollard pull-tester uten påvirkning av tidevann, minimum vind og strøm, og med dybder på 200+ meter som sikrer deg et godt resultat som mulig.

Utstyr og lokasjon er godkjent av DNV for tester opp til 400T MCR. Med et drillet mannskap fra FFS, tør vi påstå at dette er Europas beste lokasjon for Bollard pull-testing.

FFS Ingeniørtjenester