Her tester FFS eget oljevernutstyr

18. august 2023

FFS sitter på store mengder utstyr som kan samle opp oljesøl langs kysten.

AQ9I7443

FFS har flere typer skimmere.

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Ingen betaler oss for å ha denne beredskapen. Men hvis uhellet skulle være ute, håper vi å bli kontaktet. Vi er klare til å rykke ut og hjelpe til, sier John W. Nilsen, daglig leder i FFS.

På kaia utenfor verkstedet står hydrauliske kraner, pumper, slanger og ulike skimmere. Utstyret testes, samtidig som FFS-ansatte får opplæring i bruken.

– SKIMMERNE skiller oljen fra vannet. Ulike skimmere benyttes til å samle opp ulike typer olje. Derfor er det nødvendig å ha et bredt utvalg, sier Nilsen.

På FFS-området i Lundevågen har flere arbeidere samlet seg på kaikanten. I vannet like nedenfor testes en Framo Transrec 200, som har en kapasitet til å ta unna 200 kubikk i timen.

FFS sitter også på over 1000 meter med oljelenser, som brukes til å samle opp og begrense spredningen av olje som har lekket ut i havet.

– INGEN ANDRE private bedrifter i Norge har så mye oljevernutstyr som oss, med unntak av de store oljeselskapene. Utstyrspakken er bygd opp gjennom flere år, sier Nilsen.

FFS kan også nødlosse store tankskip. Oljen pumpes da over i taubåtenes oppsamlingstanker.

– VI HÅPER AT vår oljevernberedskap gir folk og myndigheter en trygghet om at det faktisk finnes umiddelbar hjelp å få hvis katastrofen skulle inntreffe, sier Nilsen, og legger til:

– Det er for sent å bestille utstyret fra leverandør når ulykken har skjedd. Leveringstiden er som regel på flere måneder.