FFS Marine endrer navn til Farmar

1. mars 2024

– Farmar klinger godt internasjonalt, og gir oss geografisk tilhørighet og bransjeidentitet, sier John W. Nilsen, daglig leder og hovedeier.

AQ9I1452

Daglig leder John W. Nilsen mener Farmar er et perfekt navn for selskapet, ettersom det forteller både om geografisk tilhørighet og bransje.

Det nye navnet ble markert med pølser og kake for ansatte og samarbeidspartnere på verkstedet fredag 1. mars. Fra Husan kom Farsunds ordfører Ingrid Willumsen med både gaver og rosende ord.

Navneskiftet reflekterer den voksende porteføljen av tjenester, som strekker seg langt utover fortøyningsoperasjonene som virksomheten opprinnelig var tuftet på.

Med rundt 100 ansatte er Farmar en av Farsunds største private arbeidsgivere. I tillegg til sleping og berging, driver selskapet en fullskala offshore forsyningsbase og har dessuten eget mekanisk verksted.

– VI STARTET som Farsund Fortøyningsselskap i 1982. Etter hvert ble navnet forkortet til FFS, som har fungert bra. Men fortøyningsdelen er blitt en så liten del av driften at det er fornuftig med en rebranding, sier Nilsen.

Med det nye navnet unngås også forveksling med navnebrødre, som har vært et økende problem.

ADMINISTRASJONEN mottar stadig vekk e-post, brev og andre henvendelser fra kunder og leverandører tilhørende Fire Fighting Systems – som også kaller seg FFS og er en ledende aktør innen brannslukkingssystemer for skip.

Dessuten er det slik at et tredje selskap, Fast Food Services, innehar domenenavnet ffs.no.

– Selv om forvekslingen ikke er like stor her, er det lite gunstig med hensyn til Google-søk at et annet selskap innehar det attraktive no-domenet i Norge. Nå har vi sikret oss domenet farmar.no, som vil være ideelt for internasjonal og digital kommunikasjon, sier Nilsen.

NAVNET FARMAR er utledet fra Farsund Maritime Group, som nå blir navnet på det overordnede holdingselskapet. Samtidig blir de ulike driftsområdene skilt ut i egne selskaper.

Rederivirksomheten blir samlet i Farmar Towage. Alt innen opplagsbåter og verkstedtjenester vil ligge i Farmar Services. Administrasjonen vil være ansatt i Farmar Management. Og eiendommene i Lundevågen vil eies og drives av Farmar Port.

– Den nye modellen vil gi oss muligheten til å rendyrke de ulike virksomhetene i selskapet. Dessuten vil den bli lettere å administrere. Ikke minst for regnskapskontoret, som må ta hensyn til ulike skatteregler på land og til sjøs, sier Nilsen.

SOM ET LEDD i rebrandingen får selskapet ny logo. Den er inspirert av den opprinnelige, men med en mer moderne vri. Slagordet blir imidlertid det samme: «RSQ – we respond, we seek solutions, we deliver quality».

Implementeringen av nytt navn og visuell identitet starter med lanseringen 1. mars 2024, og vil bli fulgt opp med en rekke tiltak utover våren for å sikre en sømløs overgang.

– All merking av bygninger, biler og annet utstyr vil bli byttet ut. Det samme vil navn på båter. En ny kolleksjon arbeidsklær er bestilt inn. I tillegg vil vi endre navn og profil på nettside, e-postadresser, sosiale medier og markedsmateriell, sier Nilsen.

Medarbeiderne er allerede fullt informert og engasjert i den nye merkevarestrategien.

– Selv om de ansatte nå vil være ansatt i ulike selskaper, vil alle fortsatt være en del av samme familie – Farmar-familien, sier Nilsen.