RSQ – we respond, we seek solutions, we deliver quality

Tjenester

Slepingstjenester / FFS

Sleping og fortøyning

Nyheter

Jobb

Vi har rundt 100 ansatte som jobber med alt fra sleping og havnebuksering til transport på lekter, berging, management av opplagsbåter og ingeniørtjenester knyttet til fortøyning og bunnkartlegging. I videoreportasjene under kan du bli kjent med noen av de som jobber i Farmar.