Berging

FFS har lang erfaring fra nødslep og berging i farvannet utenfor Norskekysten, og har deltatt i en rekke operasjoner.

Den siste store involverte tankskipet Crystal Lavender, som i februar 2020 hadde fått motorproblemer 30 nautiske mil sørvest for Lista fyr og drev mot land.

Tre taubåter fra FFS rykket ut i uværet og berget skipet.

Vi har et stort spekter av bergings- og vrakfjerningsutstyr lagret i haller på land som vedlikeholdes jevnlig i henhold til de standarder som forventes av en profesjonell aktør.

Alle våre slepebåter er godkjent for sleping, vakt og beredskap, og blir regelmessig verifisert av tredjeparts selskaper som DNV, LOC, GM og Voghtschmidt.

FFS Berging