Rykket ut uværet og berget tankskip

12. februar 2020

– Bergingen av Crystal Lavender er det mest dramatiske jeg har vært med på, sier FSS-sjef John W. Nilsen.

Da FFS-båtene nådde frem til havaristen, brukte de nærmere en time på å koble seg til tankskipet.

Han glemmer ikke så fort februarkvelden i 2020. FFS hadde tidligere på dagen fått melding om at tankskipet Crystal Lavender hadde fått motorproblemer 30 nautiske mil sørvest for Lista fyr, og at det drev mot land.

Bølgene var mellom åtte og ni meter. Det blåste sterk kuling med sterk storm i kastene. FFS rykket ut med tre taubåter.

– VI BLE KALT ut av rederiet til skipet for å bistå med å få båten til land. Da vi nådde frem til havaristen, brukte vi nærmere en time på å koble oss til tankskipet. Den operasjonen var ganske dramatisk, sier Nilsen.

FFS Amaranth slepte tankbåten, mens FFS Atlas og FFS Athos assisterte slepet. Det ble brukt en 600 meter lang line i slepet.

– DEN MÅTTE være så lang for at ikke vaieren skulle rives i stykker, forklarer Nilsen.

Også kystvaktskipet KV Bergen bisto i operasjonen. Den Singapore-registrerte kjemikalietanker, som frakter gass i flytende form, ble etter hvert slept inn til Rosfjorden i Lyngdal.

– Berging har alltid vært en viktig del av driften vår, sier Nilsen.

HAN FORTELLER at samtlige av selskapets taubåter har bergingsutstyr om bord.

– Vi har oljelenser, spesialtrosser og pumper med stor kapasitet. Mye av dette utstyret er tungt og ikke å så lett å få tak i. Sammenliknet med mange andre, er vi godt rustet til å ta bergingsoppdrag, sier Nilsen.

Presentasjon

Taubåt / 2014

 

Taubåt / 1986