Nødslep av containerskip til Rotterdam

19. desember 2023

FFS Arion kom til unnsetning, da containerskipet Longdawn ble liggende og drive mellom Island og Færøyene.

20231205_120458

Containerskipet Longdawn fikk motorstans mellom Island og Færøyene.

Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Båten hadde fått motorstans. Den var svært langt fra land, så det var under de rådende forhold aldri noen overhengende fare for båt eller mannskap. Men rederiet som eier den ba om slepehjelp via en britisk megler, forteller John W. Nilsen, daglig leder i FFS.

Longdawn er 129 meter lang og ble ferdigstilt i 2013. Cargoskipet, som seiler under Antigua & Barbuda-flagg, var på vei fra Island til Nederland da det fikk maskinhavari i Nord-Atlanteren.

– NÅR SLIKE hendelser skjer, sendes det gjerne forespørsler til flere taubåtrederier, som opererer havgående taubåter. Etter forhandlinger ut over kvelden, fikk vi bestillingen, sier Nilsen.

FFS Arion lå i Farsund, da oppdraget ble avtalt. Mannskapet kastet raskt loss og satte kursen mot nordvest.

– Våre båter er alltid klargjort for nye oppdrag. Fra vi får grønt lys til vi seiler, skal det maksimalt gå én time, sier Nilsen.

EN KLARGJØRING innebærer blant annet at dieseltankene om bord er fylt opp.

– Rent geografisk var nok det nok vi som lå nærmest havarister. Likevel tok turen opp tre døgn. Så det er store avstander, sier Nilsen.

Da FFS Arion kom frem til containerskipet, tok det et par timer å koble seg på. Så startet turen mot Rotterdam. Været var greit nok området og årstiden tatt i betraktning, med bølgehøyder på 3-5 meter under koblingen.

– SELVE SLEPET gikk etter meldingene fint. Været var noe skiftende underveis, men ved ankomst Rotterdam var det tykk tåke. Dermed måtte ble det ventetid på ett døgn før containerskipet kunne slepes inn til havna, sier Nilsen.

FFS Arion startet fra Farsund 29. november og avleverte containerskipet 10. desember.

– Vi ar alltid klare for hjelpe til med nødslep og berging i hele Europa. De seneste årene har vi investert store summer i bergingsutstyr, så vi er på alle måter godt rustet for denne typen operasjoner, poengterer Nilsen.

Presentasjon

Taubåt / 1993