Styrer lastingen i Jøssingfjord

4. mai 2021

Under ledelse fra en havnekaptein fra FFS, lastes båtene med ilmenitt fra kaia i Jøssingfjorden.

Slik ser det ut når det lastes i Jøssingfjorden.

– Ettersom lasteanlegget ikke er mobilt, må båten flyttes underveis. Operasjonen er nokså komplisert og krever mye planlegging, forteller operasjonssjef i FFS, Leif Steinar Simonsen.

Ilmenitten utvinnes av selskapet Titania på et dagbrudd på Tellnes i Sokndal i Rogaland. Her finnes verdens største ilmenittforekomst med reserver på 400 millioner tonn. Titania står for ti prosent av verdens ilmenittproduksjon.

OPPTIL TI ganger årlig anløper bulkskip havna i Jøssingfjord. 36.000 tonn ilmenitt lastes om bord hver gang og fraktes videre til kunde i Kina.

En havnekaptein fast innleid fra FFS administrerer lastingen. Med seg har han en kranfører fra Lister Kranservice, som eies av FFS.

– HVER LASTING tar mellom fire og seks dager. Vår jobb som «Port Captain» er å planlegge operasjonen og se til at lastingen skjer etter planen. Mannskapet åpner lukene, folk på kaia styrer lasteanlegget og vår mann kjører krana om bord, forteller Simonsen, som deler jobben med FFS-kollega Odd Svein Hansen.

– I de dagene lastingen pågår, blir vi nødt til å bo her borte. Derfor bytter vi på. Vi tar gjerne en båt hver, sier Simonsen.

I LIKHET MED Hansen har han lang erfaring som sjøkaptein, som er en stor fordel i rollen som havnekaptein.

Båtene som brukes i ilmenittfrakt er bulkskip med kran på dekk.

– Foreløpig har det kommet forskjellige båter hver gang. Den som var inne i april 2021 var 180 meter lang, 32 meter bred og hadde en lasteevne på 38.709 dødvekttonn, forteller Simonsen.

Presentasjon

Kranfartøy / 1980

 

Taubåt / 2014