Ledelsen

Farmar er et maritimt transport- og logistikkselskap med base i Farsund. Vi har rundt 100 ansatte som jobber med sleping og havnebuksering, transport på lekter, berging, management av opplagsbåter og ingeniørtjenester knyttet til fortøyning og bunnkartlegging.

John W. Nilsen / FFS

Administrerende direktør

John W. Nilsen

Telefon: +47 907 45 332

Leif Steinar Simonsen / FFS

Operasjonssjef

Leif Steinar Simonsen

Telefon: +47 908 52 377

Stian Hoholm / FFS

Teknisk sjef

Stian Hoholm

Telefon: +47 959 68 749

Odd Svein Hansen / FFS

HMS- og QA-ansvarlig

Odd Svein Hansen

Telefon: +47 411 06 712

Beathe Nilsen / FFS

Økonomisjef

Beathe Nilsen

Telefon: +47 911 72 292

Rune Stenberg (small)

Basesjef

Rune Stenberg

Telefon: +47 957 29 487

Tommy Lian

Flåtesjef

Tommy Lian

Telefon: +47 901 55 929

AQ9I9850

HR-leder

Daniel Hovden

Telefon: +47 407 61 176