Utvider flåten med ny RoRo-rampe

29. desember 2022

En flytende RoRo-rampe er kjøpt inn fra Sverige. Den vil få navnet FFS Ponton 10 når den ankommer Farsund i slutten av januar.

default

Slik ser den nyinnkjøpte lekteren ut.

Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Vi mottar stadig leieforespørsler om denne typen lektere. FFS Ponton 8, som er samme type fartøy, er ute på langtidskontrakt. Dermed ville vi ikke klare å dekke etterspørselen uten en utvidelse av flåten, sier John W. Nilsen, daglig leder i FFS.

Nyervervelsen er 30,53 meter lang, 21,11 meter bred og bygd i 1982. Den er ideell som midlertidig eller semipermanent kai for RoRo-last, det vil si last som kan rulles om bord i et skip.

DEN ER også en perfekt match for FFS sine mobilkraner, som kan kjøre om bord i lekteren.

– En typisk kunde kan være en industribedrift som ønsker å teste ut et RoRo-konsept for eksport av varene sine, men ikke ønsker å gå for en fullskala utbygging før konseptet er utprøvd, sier Nilsen.

LEKTEREN KAN selvsagt også fungere som midlertidig lager og brakkerigg ved større utbyggingsprosjekter med kjørevei rett om bord.

– Den er forventet å ankomme Farsund i slutten av januar, og vil da være klar for oppdrag. Det er bare å ta kontakt med vår befraktningsavdeling om du har et prosjekt du ønsker tilbud på, sier Nilsen.

FFS har til sammen fire lektere, FFS Ponton 6, FFS Ponton 8, FFS Ponton 9 og nå FFS Ponton 10.

Presentasjon

Lekter / 1982