Skrudde fast Under på havets bunn

15. februar 2021

Restauranten Under på Båly i Lindesnes trekker gjester fra hele verden. FFS hadde ansvaret for alle undervannsoperasjonene i byggeprosjektet.

FFS Ares i aksjon under slepet av betongkonstruksjonen. Båten er senere solgt.

FFS Ares i aksjon under slepet av betongkonstruksjonen. Båten er senere solgt.

– Spesielt arbeidet med å senke og montere restauranten på plass var krevende. Det var snakk om millimeterpresisjon for å få betongskallet på restauranten til å treffe de 17 boltene vi hadde støpt fast på havbunnen. Og vi hadde kun én sjanse til å lykkes, sier Hans Jørgen Fedog.

Den nåværende Green Yard-sjefen var ansatt i FFS og ledet de undersjøiske arbeidene i prosjektet våren og sommeren 2018.

RESTAURANTEN ble bygd oppå en av FFS sine lektere, trykktestet i flere uker og så fylt med vann, før den ble slept bort til stedet den klargjorte undervannstomta. Der ventet HLV «Uglen», som med en kapasitet på 800 tonn er Norges største løftefartøy.

Over 2.000 kubikkmeter sand og stein måtte fjernes for å få plass til de fundamentene som skal forhindre at Under flyter opp, synker for langt ned eller beveger seg sideveis i sjøen.

DE DÅRLIGE grunnforholdene gjorde at vi måtte fylle på med enorme mengder betong og armering for å få festet boltene. Det ble satt ned 20 pæler for å feste fundamentene med boltene til bunnen. Heldigvis gikk alt helt etter planen. Restauranten ble senket og skrudd fast i fundamentene, forteller Fedog, og legger til at det ble lite sommerferie på ham det året.

– Men selv om prosjektet vært ekstremt krevende, var det veldig gøy å være med på, sier han.

Da konstruksjonen endelig var skrudd på plass, kunne innredningsarbeidene starte. Byggets laveste punkt ligger fem meter under havets overflate.

HOTELLEIER OG oppdragsgiver Gaute Ubostad baserte seg i stor grad på lokale entreprenører i Under-prosjektet.

– Jeg er generelt sett veldig godt fornøyd med de tekniske leveransene, sier han.

Restauranten, som er tegnet av det anerkjente arkitektkontoret Snøhetta, ble åpnet 20. mars 2019 og hadde da allerede 7500 bordbestillinger. Medieoppmerksomheten har vært enorm, ikke minst internasjonalt.

Det prestisjetunge magasinet Forbes kalte Under «en av de mest bemerkelsesverdige restaurantene i nyere tid». I 2020 ble restauranten belønnet med én stjerne i Michelinguiden.

Presentasjon

Arbeidsbåt / Taubåt /

 

Lekter / 1990