Visjoner og verdier

Våre «High Fives»

Farmar opererer med etiske retningslinjer som er vår guide til å gjøre det som er rett i vår forretningsmodell.

Vi har en tilnærming som dekker helse, sikkerhet og miljø, våre partnere og leverandører, myndigheter og lokalsamfunn, og som tar vare på våre eierinteresser.

ffs-ikoner-verdier_og_visjoner-sikkerhet2

Sikkerhet

 • Vi passer på hverandre slik at ingen skader seg
 • Vi planlegger alle operasjoner
 • Vi responderer umiddelbart på uønskede hendelser
 • Vi følger prosedyrene
ffs-ikoner-verdier_og_visjoner-ansvarliggjoring

Ansvarliggjøring

 • Vi demonstrerer integritet
 • Vi utfører jobben korrekt med en gang
 • Vi leverer hva vi sier vi skal levere
 • Vi utfordrer oss selv og finner smarte løsninger
ffs-ikoner-verdier_og_visjoner-inspirerer

Inspirerer

 • Vi deler kunnskap, ideer og informasjon
 • Vi lytter til kunden og hverandre
 • Vi premierer ekstraordinær utførelse og bruker det som eksempel til etterlevelse
 • Vi setter operasjons- og sikkerhetsstandarder
ffs-ikoner-verdier_og_visjoner-lojal

Lojal

 • Vi følger selskapets verdier
 • Vi respekterer avgjørelsene når den en gang er tatt
 • Vi forsvarer selskapet og dets beslutninger
ffs-ikoner-verdier_og_visjoner-proaktiv

Proaktiv

 • Vi ser bestandig etter bedre løsninger og nye muligheter
 • Vi støtter endringer, ikke motsetter oss dem
 • Vi er kreative, fleksible og bruker vårt initiativ
 • Vi følger samtidig selskapets politikk og prosedyrer