Historien

Oppstarten

Historien vår starter i 1982. Arnfinn Nilsen seiler som styrmann, men tar fortøyningsoppdrag i friperiodene for aluminiumverket og lokale opplagsbåter. Etter hvert krever verkseier Elkem en profesjonell avtalepartner. Nilsen grunnlegger Farsund Fortøyingsselskap, og gis kontrakt på fortøyning av innkommende koks- og oksidbåter.

Omtrent samtidig blir det etablert en fast skolerute mellom Engøy og fastlandet. Nilsen får oppdraget med å skysse de fire elevene over sundet går.

1985 åpner det seg et nytt marked – sightseeingturer for turister fra Farsund Fjordhotell. En utrangert båt med sertifikat til å frakte 23 passasjerer blir kjøpt fra Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap. Fartøyet døpes MS Farøy.

Frakt av hotellgjester

Nilsen har nå sluttet å seile ute. I tillegg til fortøyningsoppdrag og passasjerfrakt, kjører han proviant til opplagsbåtene som er ankret opp i skjærgården utenfor Farsund.

Behovet for en større båt melder seg snart. I 1987 anskaffer vi MS Tina, som har vært brukt i personfrakt i oljeservicebransjen på Stord. Med denne ervervelsen dobler Farsund Fortøyningsselskap sin passasjerkapasitet. Båten blir først stasjonert i Flekkefjord, der den brukes til frakt av gjester fra Maritim Hotell. Men etter hvert skrumper dette markedet inn, og MS Tina hentes hjem til Farsund.

Vi selger MS Farøy, men beholder båten vi har hatt siden oppstarten, MS Lyn. Denne 34 fot store slepe- og arbeidsbåten, brukes jevnlig til fortøyningsoppdrag i Lyngdal, Spindsfjorden og Lundevågen.

Ulykken og generasjonsskiftet

I 1991 blir Arnfinn Nilsen hardt skadet i en eksplosjonsulykke på en rigg som ligger i opplag. Han blir liggende på sykehus i flere måneder. Sønnen John Willy, som går på fiskerilinjen på Eilert Sundt videregående skole, stepper inn. Og sommeren 1992, da det blir klart at faren ikke vil klare å komme tilbake i full jobb, hopper han av skolegang og tar han over driften av Farsund Fortøyningsselskap.

Med John Willy Nilsen bak roret, ser selskapet snart muligheter i nye markeder. Vi sikrer oss en liten taubåt i stål og med isbryteregenskaper. Den får navnet MS Farøy II, og blir brukt til lekterslep langs kysten mellom Risør og Hardanger.

I 1995 kjøper vi MS Rasvåg. Med fortid fra fortene i Kystartilleriet, er den noe som sjeldent som en kombinert skyss- og slepebåt. Arnfinn Nilsen er nå tilbake i en 30 prosent stilling, og bruker MS Rasvåg tidvis til passasjerfrakt – og da spesielt havfiske for tyske turister.

Det første GPS-droppet

Erfaringen fra lekterslep, gir oss den første store utfyllingsjobben. Havbunnen utenfor fabrikken som da het Falconbridge i Kristiansand skal fylles ut. Men grunnen er svært ustabil, noe som krever ekstrem presisjon på droppene. Ekkolodd, som frem til da hadde blitt brukt i slike dump, gir ikke nøyaktig nok informasjon. I regi av Farsund Fortøyningsselskap blir det derfor for første gang i Norge benyttet GPS i forbindelse med utfylling av masse i havn.

I forbindelse med oppdraget i Kristiansand, kjøper selskapet sin første slepebåt med litt størrelse – MS Rusken. Og i 2000 suppleres flåten med MS Khan, en 30 meter lang slepebåt – godt utrustet med elektronikk.

Begge båtene settes i nordsjøfart. Og spesielt MS Khan seiler mye på Polen, der større konstruksjoner blir hentet og slepes på lekter til skipsverft langs kysten i Norge. Samtidig vokser det frem stadig større marked for hyttefrakt i skjærgården.

Berging er en sentral del av driften vår, og alle våre taubåter har fullt bergingsutstyr om bord. I 2008 spiller vi en sentral rolle i bergingen av det finske lasteskipet MS Tali, som grunnstøter på vei ut av Jøssingfjorden.

Nordsjøfarten tar av

I 2009 kjøper Farsund Fortøyningsselskap sin første traktortaubåt, MS Achilles. Det spesielle med denne båten er fremdriftssystemet, som gjør at den kan henge bak båten den skal assistere, og derfra bremse og styre. MS Achilles hentes fra England, og gjennomgår der en kraftig overhaling som tar sju måneder før den endelig seiles hjem og settes i drift.

Virksomheten har nå vokst i omfang, og vi har bukseringen i de aller fleste havner mellom Arendal og Egersund. Vi overtar Intermarine, en skipsagent i Farsund med managementavtaler på flere lastebåter. Agentfirmaet drives som et selvstendig selskap frem til 2014, og blir så integrert i Farsund Fortøyningsselskap.

Slepebåtene er i full aktivitet, og flytter det som kan flyttes mellom Norge og kontinentet. Behovet for å øke flåten ytterligere melder seg snart. I 2012 kjøper vi MS Atlas og to år senere MS Amon. Begge er slepebåter, men sistnevnte er spesialbygd med kran om bord.

Oljekrise og opplagsbonanza

Så kommer oljekrisen. Fra februar 2014 er det ikke et eneste slepeoppdrag i sikte. Vi blir nødt til å snu oss rundt og se på andre muligheter. Heldigvis er de ikke langt unna.

Siden 1992 har vi hatt et samarbeid med seismikkselskapet WesternGeco om håndtering av opplagsbåter i Lyngdal. Med aktivitetsstopp i Nordsjøen, melder det seg et akutt behov opplagsplasser.

Sammen med havnevesenet i Farsund, kaster vi oss rundt og klargjør Lundevågen for å kunne ta imot båter. I løpet av fire måneder får vi på plass landstrømtilkobling og flere nye pullerter. I juli 2015 kan vi de første opplagsbåtene velkommen, og samme høst fylles alle åtte plassene opp med båter fra WesternGeco og PGS.

Der vi tidligere var en tjenesteleverandør til opplagsbåter med mannskap om bord, får vi nå management på båtene – med ansvar for vedlikehold og klargjøring til nye oppdrag.

Oljekrisen gir oss dessuten en gigantjobb i Lyngdal. Boreskipet OSX-1 skal i opplag i Rosfjorden, og vi blir bedt om å levere en komplett pakke bestående av planlegging, bestilling av kjettinger og ankere, sleping og fortøyning. Dette oppdraget alene har en verdi på 13 millioner kroner.

Verdens største seismikkhavn

I januar 2018 kunngjør Schlumberger, som da eier WesternGeco, at selskapet skal nedskalere satsingen på seismikk og samle alt utstyr i tre havner – Singapore, Houston og Farsund.

All ledig lagerplass i Lundevågen blir frigjort. I tillegg bygges det nye haller. Bare i mars og april 2018, tar vi imot 150 semitrailere med seismikkutstyr fra de tidligere knutepunktene for seismikk i Stavanger og Bergen.

I 2021 er Farsund verdens desidert største seismikkhavn. Vi har management på 15 seismikkbåter i Lundevågen, pluss tre i Lyngdal. Ettersom de fleste av båtene bytter på å ta oppdrag, er vår jobb i tillegg til å drive vedlikehold å mobilisere og demobilisere fartøyene.

FFS Marine og nytt fokus

Samme år som seismikkeventyret starter, bytter Farsund Fortøyningsselskap navn til FFS Marine. Navneskiftet reflekterer endringene i selskapets tjenester. Det er lenge siden vi kun drev med fortøyning av båter. Samtidig beholder vi forkortelsen i det opprinnelige navnet, og viser sånn sett hvor vi kommer fra.

Blant av våre nye engasjementer er eierskap i skipsverft. I 2018 er vi med på å etablere Green Yard på verftsområdet Angholmen i Fedafjorden. Selskapets konsept er å drive miljøvennlig resirkulering av skip og modifisering av skip og rigger. I 2020 overtar Green Yard Group konkursrammede Kleven Verft i Ulstein på Sunnmøre.

Vi er også involvert på eiersiden i selskapet Amon, som lager fundamenter til bunnfaste og flytende vindmøller til havs.

Dessuten eier og driver vi Lister Kranservice og Farsund Kran og Transport. Selskapene, som disponerer to kaibaserte mobile kraner, to kranbiler og semitrailere, vil bli fusjonert i 2021.

Vi er stadig på nye bergingsoppdrag. I februar 2020 får gasstankeren Crystal Lavender motortrøbbel i dårlig vær utenfor Lista. Tre av våre taubåter rykker ut og sleper havaristen inn til Lyngdal.

Rebranding og restrukturering

Selskapet blir mer internasjonalt. Taubåtene er stadig oftere involvert i rig moves utenfor norsk sektor og den største taubåten får fast base i Thyborøn i Danmark.

Samtidig driver selskapet en fullskala offshore forsyningsbase og har et fullskala mekanisk verksted.

Markedsmessige endringer kombinert med at selskapet stadig forveksles med navnebrødre, gjør at FFS Marine fra 1. mars 2024 endrer navn til Farmar.

Farmar klinger godt internasjonalt, og gir selskapet en geografisk tilhørighet og bransjeidentitet.

Navneskiftet reflekterer også at den voksende porteføljen av tjenester, som strekker seg langt utover fortøyningsoperasjonene som virksomheten opprinnelig var tuftet på.

Navnet Farmar er utledet fra Farsund Maritime Group, som nå blir navnet på det overordnede holdingselskapet. Samtidig blir de ulike driftsområdene skilt ut i egne selskaper.

Rederivirksomheten blir samlet i Farmar Towage. Alt innen opplagsbåter og verkstedtjenester vil ligge i Farmar Services. Administrasjonen vil være ansatt i Farmar Management. Og eiendommene i Lundevågen vil eies og drives av Farmar Port.

Den nye modellen vil gi oss muligheten til å rendyrke de ulike virksomhetene i selskapet og administrere ulike skatteregler på land og til sjøs.