Her måler FFS marine muskler

20. desember 2021

Fra Europas kanskje beste lokasjon for såkalt «bollard pulls» utenfor Flekkefjord, testes båtenes trekkraft.

DJI_0524

FFS Amon assisterte bollard pull-operasjonen der Maersk Mariner testet trekkraften.
Dronefoto: Johan Unhammer

Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Dette er den 11. testen vi gjennomfører i år. For båter som driver med ankerhåndtering og «rig moves», er det nødvendig å sjekke med jevne mellomrom om trekkraften fortsatt er intakt, sier Tommy Lian, sjef for marine operasjoner hos FFS.

I desember skulle ankerhåndteringsfartøyet Maersk Mariner til pers. Den ene enden av en vaier ble hektet på båten, den andre festet i en pullert på land. Så startet «dragkampen».

– MÅLET ER Å teste hvor mange tonn båten kan trekke, forteller Lian, som ledet operasjonen fra sin posisjon om bord i FFS Amon.

Det faste teststedet er Kjeholmen i Stolsfjorden utenfor Flekkefjord.

– Her har vi en pullert som brukes til slike operasjoner. Stedet er ideelt, ettersom fjorden er uten påvirkning av tidevann, er lite utsatt for vind og strøm og er over 200 meter dyp. Dessuten kan vaieren strekkes opp til 1500 meter rett ut, sier Lian, og legger til:

– VI TØR PÅSTÅ at dette er Europas beste lokasjon for bollard pull-testing.

Testing av trekkraft er blitt en viktig del av tjenesteporteføljen til FFS.

– Vi begynner å få god erfaring med å gjennomføre slike operasjoner. Mannskapet er godt drillet, og vi har alt utstyret som trengs, sier Lian.

UTSTYR OG LOKASJON er godkjent av DNV for tester opp til 400 tonn.

Hver test tar mellom 10 og 15 minutter. Mens enkelte båter nøyer seg med én test, trenger andre opp mot ti trekk før de er ferdige.

Presentasjon

Kranfartøy / 1980