FFS får fast taubåtbase i Arendal

30. januar 2023

– Vi anser utviklingen i Arendal Havn som veldig spennende. Derfor har vi besluttet å legge en taubåt der fast, sier FFS-sjef John W. Nilsen.

IMG_3969

FFS har inngått et samarbeid med Arendal Havn, og vil ha en av taubåtene stasjonert her. (Alle fotos: Nils Petter Nilsen)

Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

Hvilken av taubåtene som vil være stasjonert øst i Agder, vil variere. I første omgang blir det FFS Amaranth.

– Vi inngått et samarbeid med Arendal Havn om levering av taubåttjenester. En av våre taubåter vil ligge der det til enhver tid er ledig landstrøm.

Det kan være i selve byen eller i Eydehavn, sier Nilsen.

FØR JUL BLE FFS Arion stasjonert permanent i Thyborøn på den danske vestkysten.

– Opprettelsen av en taubåtbaser i Thyborøn og Arendal er en del av vår nye strategi. Vi ønsker å være tettere på markedet. Arendal er en god plassering rent strategisk når det gjelder berging og buksering, sier Nilsen.

Aktiviteten i Arendal Havn er omtrent fem ganger så stor som i Farsund målt i anløp og stigende. Det er allerede mye industri i området. Med en ny, gigantisk batterifabrikk på plass, vil behovet for taubåttjenester trolig øke ytterligere.

SOM FØLGE av management-avtalene som FFS har på opplagsbåter i Farsund og Lyngdal, er minst en av taubåtene i selskapets flåte alltid stasjonert her.

– Arendal er ikke lenger unna enn av vi enkelt kan flytte båter mellom de to havnene, sier Nilsen.

AT TO AV FFS-båtene nå blir stasjonert nærmere markedet, gjør at tjenestene blir billigere for kundene.

Nilsen håper at det også senker terskelen for bruk av selskapets tjenester.

– Dessuten er det mer miljøvennlig. Å ha båter ved ulike baser vil gjøre det enklere å nå våre bærekraftmål, sier Nilsen.

Presentasjon

Ingen båter er registrert.