Tunge løft for Lister Kranservice

1. april 2022

– Den største krana vår har en rekkevidde på 100 meter og kan løfte opptil 80 tonn, sier Tony Kristiansen, som styrer Lister Kranservice.

Å løfte en seilbåt på 10 tonn er ingenting for den største krana til Lister Kranservice. Den har en løftekapasitet på det tidobbelte.

Her løftes «Lyngdalsperla» opp på kaia. Hos FFS kan du klargjøre større båter for ny sesong. Rett ved verkstedet er det tilrettelagt for båtpuss. Blant annet finnes høytrykksspyler med varmt vann.

Det er hektisk aktivitet på FFS-kaia. Fire mann er i full sving med å heise en 42 fots seilbåt med det klingende navnet «Lyngdalsperla» på land.

– Nå skal båten vaskes og bunnsmøres. Og så skal jeg skifte sink, forteller den stolte eier Arnika Trippler.

HAN HAR BÅTPLASS i Lyngdal, men på marinaen der er den maksimale løftekapasiteten på krana bare åtte tonn. Dermed dro han til Lundevågen.

– Her på FFS får jeg båten over på en tilhenger, som dras bort til vaskeplassen. Der finnes det en høytrykksspyler med varmt vann. I tillegg kan jeg stå i le for den kalde vårvinden. Kjempeflott, kommenterer Trippler, som gleder seg til fire dager med båtpuss.

– Jeg har spurt flere om hjelp. Men av en eller annen grunn var alle de jeg spurte opptatt denne helgen, flirer han.

TO DAGER tidligere var Tony Kristiansen selv i aksjon med kranspakene hos Asco lenger inn i Lundevågen. Offshoreutstyr pakket i tunge trebokser hadde ankommet med lastebåt. Nå skulle de løftes fra tilhenger over på store flakvogner – slik at de lettere kan manøvreres rundt.

– Dette er en typisk jobb for oss i Lister Kranservice, sier Kristiansen.

I tillegg til Asco, er Alcoa og de mange rederiene som har skip i opplag i Lundevågen store kunder. På Alcoa brukes ofte den andre krana. Den kan løfte 30 tonn, men har krabbestyring og er lettere å manøvrere.

– VI HAR OGSÅ en del oppdrag for Pumpemodul, som eies av Einar Øgrey Farsund. Dessuten hender det at Lista Bygg leier oss inn for å løfte på plass større etasjeskillere, sier Kristiansen.

Lister Kranservice hadde opprinnelig to eiere, men er nå overtatt helt og fullt av FFS. Selskapet leier inn all bemanning av FFS, og har også et tett samarbeid med eieren sin om annen drift og vedlikehold. FFS er også den største kunden.

– Det er hender at vi har oppdrag utenfor regionen. Men primærmarkedet vårt er Farsund og Lyngdal, sier Kristiansen.