Ser store float on-muligheter

18. juni 2021

De vellykkede heavylift-operasjonene med MV Hawk og MV Osprey har åpnet et nytt marked for Farsund.

DJI_0892

MV Hawk er ferdig lastet og slepes ut fra Farsund.

– Fjerningen av Håøyflua har vært avgjørende. Nå kan vi ta store skip inn gjennom sundet. Det er ingen tvil om vi er veldig godt posisjonert for å kunne få tilsvarende jobber. Spindsfjorden blir nå regnet som den beste float on-lokasjonen i hele Norge, sier John W. Nilsen, daglig leder i FFS. 

I over en måned før og etter jul var det hektisk aktivitet på innsiden av Langøy. Tre skip som skulle fraktes til Tyrkia ble i tur orden lastet om bord i det ventende heavylift-fartøyet MV Hawk, som eies av det norske rederiet Offshore Heavy Transport (OHT). 

ALDRI HAR DET blitt gjennomført en så stor maritim operasjon i Farsund kommune. 

– Vi hadde informasjon om at en av seismikkbåtene som lå i opplag i Farsund trengte transport til Tyrkia, og kjente til at et par andre båter skulle samme veien. Dermed satte vi eierne av fartøyene i forbindelse med OHT, slik at de kunne utforske muligheten for en fraktavtale, forteller Nilsen. 

FFS fikk oppdraget med å slepe supplybåten Stril Myster fra Stavanger og seismikkskipet CGG Alize fra Bømlo. Seismikkskipet som allerede lå i Farsund, Ramform Viking, ble samtidig rigget for transporten sørover. 

FFS HADDE ansvaret for å klargjøre dekket om bord på MV Hawk. 

Fundamenter som lasten skulle stå på, ble laget i stål. Jobben ble utført av sveisere fra FFS og Einar Øgrey Farsund, samt skipets egne sveisere. 

– Det var et omfattende arbeid. Vi hadde ti sveisere på døgndrift i 14 dager, sier Nilsen. 

MV Hawk hadde dessuten med seg en stor tank fra en annen jobb. Denne måtte demonteres og lagres midlertidig. 

UNDERVEIS I klargjøringsarbeidet, oppstod det utfordringer med en ballastpumpe og et rør. 

– Vi mobiliserte dykkere, som bisto med å løse problemet, sier Nilsen. 

Lokale snekkere var også i aksjon for å bygge støtter til skutebunnen på båtene. Etter hvert ble fartøyene en etter en flyttet om bord og midlertidig sikret. 

31. januar kunne MV Hawk forlate Farsund med en last som i bredde målte hele 87 meter.  

– ALT I ALT VAR dette et svært vellykket spesialprosjekt, som jeg både håper og tror at vi vil få flere av. Denne typen prosjekter krever veldig mye planlegging og et godt samarbeid med Kystverket og det lokale havnevesenet, sier Nilsen. 

Han anslår at Hawk-prosjektet med proviantering, ferskvann, dykkertjenester, kjøp av verktøy og andre leveranser totalt genererte rundt 15 millioner kroner i lokal omsetning. 

I FJOR HØST ble det gjennomført en tilsvarende float on-operasjon. FFS piratsikret boliglekteren Bibbi Challenge, før den ble slept ut til Spindsfjorden og manøvrert om bord på heavylift-fartøyet MV Osprey. 

– Neste gang er det kanskje elementer til offshorevindmøller som blir lastet i Spindsfjorden. Vi ser gryende marked innenfor akkurat denne sektoren, sier Nilsen. 

Presentasjon

Taubåt / 2014

 

Arbeidsbåt / Taubåt /