Satser på kabellegging med ny lekter

20. oktober 2023

En selvgående lekter med fire kraner om bord og stor lastekapasitet blir spydspissen i en intensivert FFS-satsing mot anleggsbransjen.

391612771_10160946056366357_3754258759172642789_n

FFS Aton er 32 meter lang og 14 meter bred. Den har fire kraner om bord som hver kan løfte ni tonn.

Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Vi ser at det kommer flere spennende prosjekter fremover. Denne lekteren er spesielt godt egnet til kabellegging, sier John W. Nilsen, daglig leder i FFS.

Fartøyet, som måler 32 ganger 14 meter, vil få navnet FFS Aton.

– ATON ER EN solgud, akkurat som søsterlekteren Amon. Så det navnet passer bra, forklarer Nilsen, som har gitt hele FFS-flåten navn etter greske og egyptiske guder.

Den nyinnkjøpte lekteren bærer i dag navnet Miljøflåten. Den ble bygget i 2016 som avlusningsflåte til bruk i bekjempelse av lakselus med et konsept der fisken avluses ved bruk av oppvarmet sjøvann.

– DETTE SYSTEMET brukes i mindre grad i dag, siden det er ny og bedre teknologi tilgjengelig. Dermed ble lekteren overflødig for oppdrettsselskapet som eide den, sier Nilsen.

Han forteller at avlusingssystemet om bord kan brukes i andre sammenhenger som oppvarming av badeland eller flytting av ekstremt store mengder vann eller fisk.

– Men for vår del er det ikke aktuelt å beholde det om bord. Vi vil derfor demontere utstyret så snart lekteren kommer til Farsund, og så vil det bli delt opp og lagt ut for salg, sier Nilsen.

FFS ATON HAR egen maskin om bord og kan derfor klare seg uten assistanse fra taubåt på korte strekk. Den er utstyrt med fire kraner som hver kan løfte ni tonn. Lastekapasiteten er 200 tonn, altså vesentlig mer enn FFS Amon som kun kan ta 50 tonn.

– I tillegg er det svært fine boforhold om bord. Alt ligger til rette for at mannskapet vil trives, sier Nilsen.

FFS jobber nå med å få slept lekteren til Farsund fra Sortland i Vesterålen, der den nå ligger. Så snart avlusingsutstyret er demontert, vil FFS Aton bli malt om i fargene til den nye eieren.

Les spesifikasjonene på FFS Aton her.