Lastemaraton i Jøssingfjord

30. november 2023

Med bare en helg imellom, kom de to båtene inn til Jøssingfjord for å laste ilmenitt. FFS styrte operasjonen med en havnekaptein, og stilte i tillegg med to taubåter, tre kranførere og to bobcatsjåfører.

Her lastes ilmenitten om bord på lastebåten. FFS har så langt i år administrert 12 lasteoperasjoner i Jøssingfjord.

Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Det var hektisk. Vi brukte tre dager på å laste den første båten, og seks dager på den andre, forteller Odd Svein Hansen.

Dette var bulkskipanløp nummer 11 og 12 i Jøssingfjord i år. Opptil 36.000 tonn ilmenitt lastes om bord hver gang og fraktes videre til kunder i Asia.

ILMENITTEN UTVINNES av selskapet Titania på et dagbrudd på Tellnes i Sokndal i Rogaland. Her finnes verdens største ilmenittforekomst med reserver på 400 millioner tonn. Titania står for ti prosent av verdens ilmenittproduksjon.

FFS har en avtale med Titania om å håndtere havneoperasjonene, inkludert lasting og assistanse av lasteskipene som kommer inn. Odd Svein Hansen og kollega Leif Steinar Simonsen bytter på å være «Port Captain».

ETTERSOM SIMONSEN var opptatt med andre oppgaver, måtte Hansen denne gangen håndtere begge anløpene.

– Vår jobb er å planlegge og administrere operasjonen. Mannskapet åpner lukene og folk på kaia styrer lasteanlegget. Men krana om bord er det kranføreren fra FFS som kjører, sier Simonsen, og legger til:

– Selve kranjobben kan være litt utfordrende, ettersom det ofte er nye båter med ulike typer kraner som kommer inn.

DET ER SVÆRT trangt i Jøssingfjord. Lastebåtene trenger derfor taubåtassistanse både for å komme seg inn i fjorden og når de skal snu.

Denne gangen var FFS Athos og FFS Atlas involvert.

– Disse operasjonene gir mye jobb for taubåtene våre. I løpet av lastingen kan vi ha opptil tre snuinger. Til å gjøre den snujobben trengs det to taubåter, sier Simonsen.

HVOR LANG TID selve lastingen tar, avhenger av om det jobbes døgnkontinuerlig eller kjøres 12-timersskift.

– Vi er avhengig av dagslys for å kunne snu lastebåtene. Derfor går operasjonen som regel raskere om sommeren, sier Hansen.

Den første lastebåten som ankom nå i november var Kurobe, som seiler med flagg fra Panama. Den ble bygd i 2010, er 174,4 meter lang, 28 meter bred og har en kapasitet på 30.166 dødvekttonn.

DEN ANDRE, Banglar Arjan, er fem år gammel og seiler under bangadeshisk flagg. Båten er 180 meter lang, 32,1 meter bred og kan frakte opp til 38.800 dødvekttonn.

– Under begge lastingene fikk vi havnestatskontroll. Dermed ble det litt ekstra å passe på, sier Hansen.

Havnestatskontrollene gjennomføres av Sjøfartsdirektoratet og er en inspeksjon av utenlandske skip i norske havner.

Poenget er å verifisere at skipets tilstand og utstyr er i henhold til internasjonalt regelverk, og at skipet er bemannet og blir operert i henhold til dette regelverket.

Presentasjon

Taubåt / 2014

 

Taubåt / 1986