Har lastet 28 båter i Jøssingfjorden

4. juli 2023

Med havnekaptein, kranfører og to taubåter fra FFS gjennomføres døgnkontinuerlig lasting av ilmenitt over flere dager fra kaia i Jøssingfjorden.

TAC Suzuka Jossingfjord 9

Bulkskipet TAC Suzuka lastes med ilmenitt i februar i år. FFS Arion assisterer.

Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Siden starten våren 2020 har vi deltatt i lasting av til sammen 28 båter. Dette er et fast oppdrag som etter hvert har fått stort betydning for oss i FFS, sier operasjonssjef i FFS, Leif Steinar Simonsen.

Hver lasting tar mellom fire og seks dager. Som «port captain» planlegger Simonsen operasjonen og ser til at lastingen skjer etter planen. Mannskapet åpner lukene, folk på kaia styrer lasteanlegget og en kranfører fra FFS kjører krana om bord.

– LASTEANLEGGET i Jøssingfjorden står fast. Dermed må båten flyttes underveis. Dette er en nokså kompleks operasjon som krever mye planlegging, sier Simonsen.

Hver lasting krever assistanse fra to taubåter. Hvilke båter som benyttes, varierer. Men i løpet av de drøye tre årene FFS har administrert lastingen i Jøssingfjorden, har hele taubåtflåten vært i aksjon.

– JØSSINGFJORDEN er trang og værforholdene kan være krevende. Hver gang en lastebåt over 150 meter kommer inn, blir det klassifisert som et spesialoppdrag for losene. At lasteanlegget ikke er mobilt, gjør operasjonen ekstra krevende, forteller Simonsen, som bare i år har vært med på lasting av sju båter.

– Det har vært mange turer til Jøssingfjorden så langt i år, men bulkskipene kommer med nokså ujevne mellomrom. I snitt snakker vi om ti lastinger av ilmenitt i året, sier Simonsen.

ILMENITTEN UTVINNES av selskapet Titania på et dagbrudd på Tellnes i Sokndal i Rogaland. Her finnes verdens største ilmenittforekomst med reserver på 400 millioner tonn. Titania står for ti prosent av verdens ilmenittproduksjon.

Det er nesten uten unntak forskjellige båter som henter ilmenitten. Det bidrar også til at hver lasteoperasjon må planlegges fra bunnen av.

DEN KULLSVARTE ilmenitten fraktes til Kina, der den brukes som råstoff for produksjon av snøhvite titandioksidpigment som benyttes til hvitfarging av en rekke varer – fra maling og plast til papir. Fordi produktet er kjemisk stabilt og helt rent, er det også anvendelig til farging av tabletter, tannpasta og kosmetikk.

Presentasjon

FFS Arion / Taubåt / 1993

 

Taubåt / 2014

 

Taubåt / 1986