FFS med på historisk oppdrettsprosjekt

22. juni 2023

En gigantisk lukket oppdrettsmerd skal slepes fra Brevik til Molde. Jobben utføres av FFS Arion.

Oppdrettsanlegget lastes på lekteren. (Foto: Henrik Amstrup Lauritsen)

Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Dette er jo litt norsk oppdrettshistorie. Det er gøy å være involvert, sier John W. Nilsen, daglig leder i FFS.

Det smultringformede anlegget, som kalles Marine Donut, er verdens største konstruksjon i termoplast, og vil ha en diameter på 60 meter, et volum på 22.000 kubikkmeter og veie snaue 500 tonn.

TEKNOLOGIEN ER utviklet av selskapet Bluegreen fra Bamble i Telemark. I september 2022 ble det inngått avtale med oppdrettsselskapet SalMar om bygging av det første eksemplaret av Marine Donut. Nå står anlegget ferdig. Og jobben med å frakte det ut til kunde er det altså FFS som har.

– Merden lastes om bord på en gigantisk lekter, som er 140 meter lang og 36 meter bred. Lekteren ble hentet av FFS Amaranth i Rotterdam. Men selve slepejobben oppover kysten, er det FFS Arion som gjør, sier Nilsen.

I TILLEGG TIL selve tauingen, bidrar FFS med diverse supporttjenester – blant annet fortøyningsutstyr.

Ifølge Bluegreen er Marine Donut er et kostnadseffektivt, lukket oppdrettsanlegg som gir førsteklasses fisk med minimale miljøfotavtrykk. Den nye teknologien åpner for helt nye og lønnsomme produksjonsstrategier.

Blant annet har Marine Donut et strømningsanlegg som mosjonerer fisken, der strømmen kan justeres etter oppdretters ønske. Dette gjenskaper miljøet som laksen opplever i elvene.

ANLEGGET HAR også vanninntak under lusebeltet. Den lukkede membranen hindrer rømning, og er spekket med digitalisering og sensorikk.

– Ved å eliminere luseproblematikken bør trafikklyssystemet kunne utnyttes positivt, sier Nils-Johan Tufte, administrerende direktør i Bluegreen, til nisjenettstedet iLaks.

– Vi håper det kommer et nytt konsesjonsregime spesielt rettet mot den type teknologi som Marine Donut representerer, slik at konseptet kan bidra til å oppnå vekstambisjonen som Norge har satt innen oppdrettsnæringen, sier Tufte.

Presentasjon

FFS Arion / Taubåt / 1993