FFS kjøper Norgesgjerde

23. januar 2023

Med oppkjøpet av Norgesgjerde og en avtale med kommunen om å leie halve Brederobygget, øker FFS sin eksponering i Lundevågen betydelig.

IMG_1353

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Vi ser på oppkjøpet først og fremst som langsiktig investering i havnerelatert eiendom. Samtidig er planen å drive Norgesgjerde videre. Vi kommer til å ta inn nye varer og satse friskt, sier daglig leder i FFS, John W. Nilsen.

Norgesgjerde importerer og selger rekkverk, levegger, porter og gjerder laget av vinyl. De to ansatte i bedriften vil fortsette.

– Dette vil jo ikke være en del av vår kjernevirksomhet, men det er spennende å prøve noe nytt. Kanskje vil vi utvide med andre importvarer etter hvert, sier Nilsen.

I kontordelen av Norgesgjerde-bygget ønsker FFS å etablere et maritimt kurssenter. Resten av bygningsmassen vil benyttes til lager og produksjon. Totalt er lokalene på over 1000 kvadratmeter.

– VI DRIVER I dag med kursing av egne ansatte. Blant annet har vi investert i en avansert simulator som våre skippere og styrmenn bruker til å trene på skipshåndtering. Denne simulatoren vil bli en del av kurssenteret, forteller Nilsen.

Han ser også for seg at FFS vil kunne holde eksterne kurs – som sikkerhetskurs og kystskipperkurs for lystbåter og yrkesbåter.

– Med oppgraderte lokaler, er mulighetene mange, sier Nilsen.

FFS HAR OGSÅ inngått en avtale med Farsund kommune om å leie deler av nabobygget.

– Vi er enige med ASCO om å leie hver vår halvpart av Brederobygget. Vår del er den som grenser til Norgesgjerde. Dermed vil vi disponere vi et stort sammenhengende område, sier Nilsen.

Den såkalte Brederobygget har de siste årene vært leid ut til Seadrill, som har brukt lokalene som lager.

FFS EIER OG leier en rekke lagerbygg i Lundevågen. Selskapet disponerer også betydelige uteområder som kan benyttes til lagring.

– Vi kan tilby såkalt varmlager, og har også gode kaiområder med krankapasitet, sier Nilsen.

Blant mulige kunder er havvindkonsortier som ønsker å satse på Sørlige Nordsjø II.