FFS i dialog med flere havvindaktører

22. november 2022

FFS er i samtaler med fire ulike aktører som vurderer å etablere havvindrelatert virksomhet i Lundevågen.

default

FFS kan tilby en rekke lagerbygg i Lundevågen, og disponerer også betydelige uteområder som kan benyttes til lagring.

Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Vi jobber mot flere vindkonsortier som ønsker å satse på Sørlige Nordsjø II. Det vi selger inn er logistikk-, kai- og basetjenester, sier John W. Nilsen, daglig leder i FFS.

FFS eier og leier en rekke lagerbygg i Lundevågen. Selskapet disponerer også betydelige uteområder som kan benyttes til lagring.

– VI KAN tilby såkalt varmlager, og har også gode kaiområder med krankapasitet, sier Nilsen.

Foreløpig er det lagt ut to konsesjonsområder i norsk farvann, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Leverandørindustrien på Agder ser enorme muligheter innen offshore vind. Farsund og Lyngdal jobber tett sammen for å trekke virksomhet til henholdsvis Lundevågen og Hausvik – først og fremst til områder som i dag ikke er utbygd.

– VI HÅPER Å kunne etablere Farsund som en servicebase. Fordelen med Lundevågen er at infrastruktur og leverandørkjede allerede er på plass, sier Nilsen.

På mange måter vil FFS kunne selge inn samme type tjenester som selskapet i dag tilbyr til seismikkrederiet Shearwater. Som kaianløp, servicefartøyer, lagertjenester og anskaffelse av kritiske reservedeler.

– FORELØPIG jobber vi med å svare på RFI-er. Men det er langt frem og tøff konkurranse. Vi skal jobbe hardt og prøve å få avtaler på plass i 2024, sier Nilsen.

RFI er en forkortelse for Request for Information, og er en forretningsprosess der et selskap ber om et tilbud fra en leverandør for kjøp av bestemte produkter eller tjenester.