FFS dobler basen i Lundevågen

31. oktober 2023

Med overtakelse av nabotomta på 25 mål, mer enn dobler FFS sine havnearealer i Lundevågen. FFS-sjefen har en klar tanke om hva området skal brukes til.

DJI_0498

Slik kan FFS-basen i Lundevågen i Farsund bli seende ut i fremtiden.

Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– I første omgang søker vi om å rive eksisterende garasjeanlegg. På lengre sikt er ambisjonen å etablere en drifts- og vedlikeholdsbase for energisektoren, sier John W. Nilsen, daglig leder i FFS.

Tomta grenser til dagens FFS-base, og har siden Bredero Price la ned driften vært eid av et eiendomsselskap med relasjoner til Einar Øgrey Farsund. Gjennom kjøp av alle aksjene i selskapet har FFS nå sikret seg området.

– VI ØNSKER Å ekspandere, og da trenger vi mer plass. Farsund kommune kunne dessverre ikke avse mer areal, så da denne muligheten dukket opp passet det oss veldig bra, sier Nilsen.

Tidligere eier har i en årrekke prøvd å få i gang havnerelatert drift på området. FFS-sjefen ser store muligheter, men legger ikke skjul på at det vil bli krevende å lykkes.

Les også: Alt klappet og klart for en havvindbase

– Vi er nødt til å jobbe veldig effektivt, hvis vi skal klare å skape aktivitet. Dessuten kreves store investeringer i ny infrastruktur, sier Nilsen.

PLANEN ER Å gjenbruke bruke stål fra dagens garasjeanlegg som støttesøyler til ny kai. Deretter skal det slås ned pæler, som det legges betongsøyler oppå. Til slutt blir det støpt et dekke på toppen. Målet er å kunne gjenbruke over 90 prosent av betong og stål i ny infrastruktur.

– Den gamle garasjen har vært en stor utfordring for oss lenge, spesielt for de større båtene. Nå vil vi kunne disponere hele bukta og vi får kai hele veien rundt. Dermed vil vi kunne utnytte området på en mye mer effektiv måte, sier Nilsen.

– DET ER INGEN hemmelighet at vi ønsker å etablere havvindbase i Lundevågen. Men det vil gå noen år før driften av offshore vind er i gang på sokkelen. I mellomtiden er vi nødt til å få på plass annen drift, sier Nilsen, og legger til:

– Når det er sagt, har vi svært dårlig tid om regjeringens mål om oppstart for utbygging av Sørlige Nordsjø II skal kunne nås.

Nilsen poengterer at det etter Sørlige Nordsjø II kommer flere andre felt som også vil trenge baser.

– Så løpet er ikke kjørt om vi ikke kommer i mål med den første tildelingen. En slik base kan fort skape 50 arbeidsplasser alene om man får kontrollsenter og logistikk i samme bygg, men mye skal selvsagt falle på plass før vi er der, sier FFS-sjefen.

FFS HAR ET forsprang på andre tilbydere ved allerede å ha på plass et komplett leverandørnettverk, bestående hovedsakelig av lokale underleverandører for akkurat denne type drift gjennom mange års erfaring fra drift av seismikkbasen i Farsund.

– Seismikkrelatert virksomhet er selvfølgelig veldig aktuelt, siden vi allerede driver med dette. Men vi ser på alt, ikke minst langtidslagring av subsearelatert utstyr for oljeselskaper – som vi har lang erfaring med fra før, sier Nilsen.