Dobler produksjonen av solenergi

24. april 2023

Når de siste solcellepanelene monteres i neste uke, vil FFS være selvforsynt med elektrisitet på verksted og base – og kunne dekke 80 prosent av landstrømmen til egne båter.

default

Montører fra Tratec Teknikken er her i gang med å installere solceller på taket til lagerbygget ved siden av verkstedet. (Dronefoto: Daniel Hovden)

Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Vi er nå kommet veldig langt i å være klimanøytrale som bedrift. Dessuten er det økonomi i dette. Solcelleanlegget vil på sikt være kostnadsbesparende, sier John W. Nilsen, daglig leder i FFS.

I fjor sommer ble nær to tredeler av verkstedtaket i Lundevågen dekket med solceller. Nå er strømproduserende paneler installert på resten av taket. I tillegg monteres det et helt makent anlegg på lagerhallen som ligger like ved.

Når alt står ferdig i neste måned, vil FFS ha godt over 1000 kvadratmeter med solcelletak.

 – ANLEGGET VIL HA en kapasitet på 290 kilowatt, og kunne produsere 280 megawatt strøm i året. Det tilsvarer snittforbruket til 14 norske husstander, sier Nilsen.

FFS vil produsere nok til å kunne holde verkstedet og basen i Lundevågen med strøm. I tillegg vil 80 prosent av landstrømmen som taubåtene bruker når de ligger ved egen kai kunne være egenprodusert.

– FOR OSS ER det veldig viktig å være klimanøytrale. I tillegg til lovpålagte forpliktelser, må vi etterleve sertifiseringskravene på miljø og innfri forventningene fra kundene, sier Nilsen.

Stortinget har vedtatt Norge skal være klimanøytralt fra 2030. FFS godt i rute for å kunne klare sin del av jobben.

– Vi ønsker å være langt fremme. Vi trenger ikke å være aller best, men har et mål om å være blant de beste i bransjen. Det betyr at vi hele tiden ser på hvordan vi kan bli grønnere og bedre. Ser vi muligheter, så strekker vi oss langt for å kunne gjennomføre tiltak, sier Nilsen.

EN DEL ANLEGGSUTSTYR er allerede blitt byttet ut med mer bærekraftige varianter. Blant annet er dieseltrucker og gamle stasjonære kraner erstattet.

Også til sjøs tenkes det bærekraft. FFS har allerede Norges grønneste taubåt i flåten. FFS Athos går med elektrisk motorkraft til og fra slepeoppdragene. Det sparer miljøet for utslipp og kundene for kostnader. Målet er å bygge om FFS Athos ytterligere.

Presentasjon

Taubåt / 2014