Boligrigg klargjort for slep

4. mai 2021

Mye måtte på plass før flotellet COSL Rival kunne slepes til Tyrkia for opphugging.

Bilde 15.04.2021, 11 58 56 (1)

FFS Athos bidro i arbeidet med å gjøre boligriggen klar for slep.

– Riggen lå i Kristiansand. Vår jobb var å koble opp alt utstyret, slik at den ble klar for slep. I tillegg utførte vi en del havnebukseringsarbeid, sier John W. Nilsen, daglig leder i FFS.

Det italienske slepebåtselskapet Augustea tar nå den 16.000 tonn runge riggen på en 29 dager lang ferd gjennom den engelske kanal, gjennom Biskaya-bukta og frem til Aliağa på Tyrkias vestkyst.

COSL RIVAL, som har ligget i Kristiansand siden 2017, ble opprinnelig bygd som borerigg i Japan i 1976. Riggen fikk da navnet Borgila Dolphin av kjøperen, et Fred Olsen-selskap.

Senere ble den ble senere ombygd til kranfartøy, deretter til såkalt tenderrigg (en selvreisende lekterrigg). Den opererte i lang tid på Osebergfeltet og så i Mexicogolfen – da under navnet Hucabil Delfin.

I 2003 BLE riggen kjøpt av Awilco Offshore og ombygd til flotell i Polen. Den fikk da navnet Port Reval. I 2008 ble Awilco Offshore oppkjøpt av China Oilfield Services Limited (COSL) og riggen omdøpt til COSL Rival.

COSL Rival måler 108,2 ganger 67,4 meter og har helikopterdekk, 262 enkeltrom og 118 dobbeltrom ombord i tillegg rekreasjonsrom, som tv-rom og egen kino, trimrom, sauna og kontorer.

Men nå skal den altså hugges opp.

Presentasjon

Taubåt / 2014

 

Kranfartøy / 1980