Har investert over 100 millioner i havna

3. april 2021

– Infrastrukturen må bygges først. Så kommer kundene, sier havnefogden i Farsund, Tom Eigil Ravndal.

ffs-farsundhavn-AQ9I4423

Siden han begynte i jobben høsten 2011, har kommunen og havnevesenet til sammen investert over 100 millioner kroner i Lundevågen.

Trafostasjonen med 400 voltsløsning kom i 2015. Den er koblet til den lokale bildelfabrikkens reservestrømsledning, og sørger for at opplagsbåtene i havna får landstrøm. Ravndal tar 25.000 kroner for å koble seg på og 15.000 kroner for å koble seg av. Det er opp til kunden å velge strømleverandør.

STORE PULLERTER ligger på rekke og rad. Den største tåler 600 tonn og kostet nær 4 millioner kroner. Hele havneområdet er asfaltert, overvåket og belyst, og det er lagt fiberkabler på kryss og tvers.

I tillegg er det bygd store lagerhaller. En av dem ble ført opp for kommunale penger, og leies ut på langtidskontrakt til baseselskapet Asco.

Mange av de andre hallene rommer seismikkutstyr. Som følge av storsatsingen på infrastruktur, har Farsund nemlig etablert seg som verdens største seismikkhavn.

FFS ER BLANT de private aktørene som har bidratt mest til å få havna opp til ønsket standard. Mens havnevesenet har besørget alt av faste installasjoner, har FFS blant annet fått på plass flyttbart fortøyningsutstyr.

– Fra 2015 har det vært et spleiselag, sier John W. Nilsen, daglig leder i FFS.

NÅR KAPASITETEN er fullt utnyttet, er det plass til rundt 20 opplagsskip i Lundevågen. FFS har så langt hatt management på alle båtene. Men det er selvsagt fritt frem for alle å operere i dette markedet.

– Vi har investert ganske heftig, det er klart. Havna er egentlig tilpasset er by med mellom 80.000 og 90.000 innbyggere. Samtidig er det slik at kundene i dette markedet krever at infrastrukturen er god. Hvis ikke velger de en annen havn, sier havnefogden, som ser at investeringene gir resultater.

Havnevesenet har årlige inntekter på nærmere 15 millioner kroner. Selv om en tredjedel går til å dekke renter og avdrag på lån, kan Ravndal gjøre opp regnskapet med et solid overskudd. Disse pengene har han tenkt å investere i nye oppgraderinger og utvidelser av havna.

– MIN JOBB ER å skape arbeidsplasser og inntekter. I tillegg til at havnekassen fylles opp, skaper aktiviteter i Lundevågen store ringvirkninger i lokalsamfunnet. Tommelfingerregelen er at for hver million havnevesenet tar inn, genereres ti millioner til andre lokale aktører, sier havnefogden, og nevner flere eksempler:

– En lokal aktør kjører buss på fulltid mellom Lundevågen og Sola for ett av seismikkrederiene. Et annet lokalt selskap hadde døgndrift i to måneder for å produsere slanger til seismikkbåter som ligger her, sier Ravndal.

I tillegg drypper det selvsagt på hotellnæringen. I 2020 ble det i løpet tre hektiske måneder booket over 3000 hotelldøgn i Farsund og Lyngdal av gjester som jobbet med havnerelaterte oppgaver.

FFS-sjefen anslår at hver opplagsbåt skaper verdier lokalt for rundt 300.000 kroner i måneden.

– Vi har sett flere ganger at lokale butikker får oppdraget med å levere proviant når båtene må ut på kort varsel. Det er moro, men også utfordrende når en lokal dagligvarebutikk plutselig får en bestilling på 4000 egg. Da er det mange høner på Lista som får litt ekstra stell i noen dager, smiler Nilsen.