Båter i opplag skaper store ringvirkninger

21. september 2021

Gjennom opplagsvirksomheten i Lundevågen og Agnefest, gir FFS jobb til flere lokale næringsaktører.

2021-07-05 12.40.50-kopi

Hansen Renovasjon på jobb for FFS i Agnefest. Her er det seismikkskipet SW Bly som tømmes for septik.

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Når båtene ligger til land så lenge, må de jevnlig tømmes for septik, forteller Tommy Hoveland fra Hansen Renovasjon.

På kaikanten i Lyngdal havn har han parkert bil og henger. En slange dupper i sjøen. Den er koblet til bilen og strekker seg ut til det oppankrede seismikkskipet SW Bly.

– DETTE ER DEN andre turen vi har til denne båten i dag. Så her er det store mengder som skal opp, sier Tommy.

Oppdragsgiver er FFS, som har management på opplagsbåtene i Lundevågen og Agnefest.

– FFS er blant de aller største enkeltkundene våre og gir oss periodevis veldig mye jobb. Vi leies blant annet inn til å håndtere farlig avfall, tømme båtene for septik og ta oss av oljeslopp, sier daglig leder i Hansen Renovasjon, Rune Hansen.

HAN BERØMMER FFS for å bruke lokale leverandører, og får støtte fra Kjell Rune Stålesen – daglig leder i Stålesen Mekaniske Verksted.

– Det aller beste er jo å få lokale oppdrag. FFS leier oss gjerne inn til å montere vinsjer, sveise og gjøre annet mekanisk arbeid om bord i opplagsbåtene. Samlet sett kan dette utgjøre noen millioner kroner i året i omsetning for oss, sier Stålesen.

Et annet lokalt firma som FFS ofte ber om bistand fra er Einar Øgrey Farsund. I sommer har det mekaniske verkstedet utført sveise-, brenne- og kuttejobber i forbindelse med mobilisering og demobilisering av seismikkbåter i Lundevågen.

– DESSUTEN BLIR vi ofte bedt om å kontrollere festestrukturene om bord. Da sertifiserer vi løftepunktene gjennom såkalt NDP-kontroll av sveisene som er blitt utført, forteller Arne Marthinsen, daglig leder i Einar Øgrey Farsund.

NDP står for «nondestructive testing», det vil si inspeksjon uten å redusere prøveobjektets fysiske egenskaper.

SELV OM BÅTER i opplag i utgangspunktet er et tegn på nedgangstider, peker Marthinsen på at virksomheten gir stor lokal verdiskapning.

– Alternativet i slike tider er jo at havna står tom, og det ønsker vi ikke. På lang sikt håper vi imidlertid å skape havnerelatert aktivitet med mange nye arbeidsplasser. Kanskje får vi etablert en base for offshorevind i Farsund, sier Marthinsen.