Skipsopplag

FFS Marine har i flere år hatt management av opplagsbåter i Farsund og Lyngdal.

Kundeflåten spenner fra seismiske fartøyer til bilskip.

Vi ordner alle nødvendige formaliteter og praktiske ting for rederiene, og tilbyr full støtte – inkludert stand-by slepebåter og kvalifisert vaktmannskap.

FFS Skipsopplag