Taubåter klare for aksjon i Nordsjøen

27. mai 2024

I tre uker skal to av Farmars taubåter holde vakt ved en Equinor-plattform i Nordsjøen, mens det pågår vedlikehold om bord.

IMG_2566

Det pågår vedlikeholdsarbeid på oljeplattformen Snorre A. FFS Arion og FFS Athos ligger i nødberedskap, klare til å rykke inn hvis det skulle oppstå en situasjon.

Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

Med viktig arbeid i gang på oljeplattformen Snorre A, står FFS Arion og FFS Athos i nødberedskap.

– Et konstruksjonsfartøy skal gjennomføre en installasjonsjobb ved plattformen. Skulle fartøyet få maskinstans, vil det kunne oppstå kollisjonsfare. Da vil våre båter rykke inn og dytte fartøyet bort fra plattformen, sier John W. Nilsen, daglig leder i Farmar.

SELV OM SLIKE vedlikeholdsoperasjoner vanligvis går smertefritt, er risikoen for hendelser alltid til stede.

– Derfor er det viktig at vi ligger nærme og kan reagere øyeblikkelig. Våre taubåter er en ekstra sikkerhet for alle som er involvert i arbeidet, sier Nilsen.

FARMAR HAR i de siste årene gjort betydelige investeringer for å kunne håndtere slike oppdrag.

– Vi må igjennom omfattende godkjenninger i forkant, der utstyret vårt blir grundig inspisert, sier Nilsen.

I første omgang er taubåtene leid inn for tre uker, med mulighet for forlengelse.

– Senere i sommer skal vi utføre samme type oppdrag på Visund-feltet, som ligger i Tampen- området i den nordlige delen av Nordsjøen. Planen er at vi får et opphold på to uker mellom de to jobbene, sier Nilsen.

SNORRE A ER en oljeplattform som ligger rundt 150 kilometer vest for Florø på norsk sektor av Nordsjøen.

Plattformen, som er en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform av stål, har vært i drift siden august 1992. Den produserer olje fra Snorrefeltet, som transporteres videre til Statfjord-A for prosessering og deretter lastes over i tankskip.

Det er ikke første gangen at FFS Arion og FFS Athos er på stand by-oppdrag. I fjor var taubåtene «emergency response tugs» i forbindelse med en tilsvarende vedlikeholdsjobb på Snorre B-plattformen.