Løfter riggpropeller på 30 tonn

23. mai 2024

Den utdaterte boreriggen skal til opphugging i Tyrkia. Men før avreise må riggens thrustere heises opp fra dypet. Den operasjonen utføres av FFS Aton.

FFS Aton hever her propellene til Bideford Dolphin, som nå skal klargjøres for kunne å slepes til Tyrkia. (Foto: Daniel Hovden)

Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

Bideford Dolphin har ligget i opplag i Djupevika utenfor Flekkefjord siden desember 2017, etter over 40 års tjeneste i Nordsjøen. Nå er riggen fra 1975 solgt og skal skrotes.

– Den skal tas over på en lekter i en heavy lift-operasjon, og så slepes til Tyrkia. Men før det skjer, må de to thrusterne demonteres og løftes opp, forteller John W. Nilsen, daglig leder i Farmar.

HVER PROPELL eller Azimut Thruster veier 30 tonn. Riggen har egen kran om bord, men den mangler rekkevidden som skal til for å få tak i propellene.

– FFS Aton bistår med å løfte propellene opp til vannoverflaten. Så overtar riggens egen kran og heiser dem opp på riggdekket, forklarer Nilsen.

MED FIRE KRANER, dynamisk posisjoneringsutstyr og en lastekapasitet på 200 tonn, kan FFS Aton benyttes til mange typer oppdrag. I vår har den for det meste gått i skjærgårdstjeneste, og fraktet byggevarer og maskiner ut til lokale hytter.

Nilsen er fornøyd med at kranbåten nå har fått sitt første offshoreoppdrag.

– Vi har for anledningen installert en såkalt A-ramme med vinsj om bord på FFS Aton. Den testet til å løfte over 50 tonn og har et løftearrangement med krok i enden, sier Farmar-sjefen, og understreker at denne operasjonen er et godt eksempel på båtens anvendelighet.

NÅR BORERIGGEN skal løftes over på lekteren senere i sommer, skal kanskje også Farmars taubåter i aksjon.

– Vi var også involvert tidligere, da Bideford Dolphin ble lagt i opplag i Djupevika.

Da sto vi for all tilrettelegging og klargjøring av site, herunder infrastruktur som strøm og vann, testing av pullerter, dialog mellom eier og havnevesen, leveranse av batymetriske data i forbindelse med med planlegging av ankring og bistand ved prelegging av ankersystemer.  

Nå skal vi bistå i heavy lift-operasjonen. Oppdragsgiveren vår er Rig Partner, som hjelper kjøperen av riggen med å få den ned til Tyrkia, sier Nilsen.

Presentasjon

FFS Aton / Kranfartøy / Lekter / 2016