Hjalp hytteeier med ny brygge

15. mai 2024

Selv om Farmar er et maritimt basert selskap, finnes det flere tømrere i arbeidsstokken. Noen av dem har bygd ny trebrygge for en hytteeier i Havika i Spind.

pro-2DEqlcnK

Trebryggen ble bygd av Farmars tømrere med assistanse fra FFS Argo og en mindre lekter.

Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Vi har fjernet den gamle bryggen og satt opp en ny, sier John W. Nilsen, daglig leder i Farmar.

Han er fornøyd med at bedriften har så mange flinke tømrere som kan utføre denne typen oppdrag.

– Dette er en kompetanse som vi ikke snakker så ofte om, men som vi stadig har bruk for og som derfor er viktig for oss å ha internt, sier Nilsen.

FARMAR HJELPER ofte hytteeiere i skjærgården med frakt av byggevarer, anleggsmaskiner og andre ting. Men bedriften tar også på seg byggeoppdrag.

– Gjennom årene har vi ført opp en rekke bryggeanlegg i den lokale skjærgården. Som oftest har byggematerialene vært stein og betong. Men vi bygger altså gjerne brygger i tre også, understreker Nilsen.

UANSETT HVILKE brygger som bygges, er det viktig å ha riktige hjelpemidler tilgjengelig. Farmar har flere kranbåter og lektere som kan brukes til slike prosjekter.

Denne gangen ble kranbåten FFS Argo og en mindre lekter benyttet.

Presentasjon

Arbeidsbåt / 1990