Farmar-logo på båter, biler og bygg

17. juni 2024

Kundene har omfavnet Farmar-navnet fra første dag. Nå er den nye logoen snart på plass over alt.

AQ9I3868

Tidemand Torsøe, som er på utplassering fra ungdomsskolen, viser frem en av arbeidsbilene som er ferdig foliert med ny logo.

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Foliering av bygg krever en viss utetemperatur. Derfor har vi måttet vente litt med å bytte logo på byggene. Men vi er godt i gang med kjøretøyene, sier John W. Nilsen, daglig leder i Farmar.

Selskapet har rundt 30 biler, trucker og kraner som skal merkes med den nye logoen.

SAMTLIGE BÅTER skal skifte fornavn – fra FFS til Farmar. Den eneste som foreløpig har fått nytt navn er flåtens største farkost, som nå heter Farmar Arion.

– Med båtene er det en nokså stor prosess, forklarer Nilsen.

Ikke bare må Skipsregisteret og maritime myndigheter varsles om navneendringen. Alle relevante sertifikater og dokumenter for skipet må også oppdateres.

DESSUTEN MÅ havnemyndigheter, klassifikasjonsselskaper, forsikringsselskaper og operatører informeres.

Først når alt dette er gjort, kan det nye navnet males på skroget, på redningsbåter og på annet relevant utstyr.

– Vi er ferdige med Farmar Arion. De andre vil komme fortløpende de neste månedene, sier Nilsen.

PÅ KONTORBYGGET i Strandgaten er Farmar-logoen på plass. Vinduene mot Jansens Plan er alle foliert i mørkeblått og hvitt.

– Jeg regner med at vi snart begynner på verkstedet og lagerbyggene i Lundevågen. Snartrykk blir ikke arbeidsledige med det første, smiler Nilsen, som er svært fornøyd med rebrandingprosessen.

– FARMAR BLE valgt fordi navnet klinger godt internasjonalt, og gir oss geografisk tilhørighet og bransjeidentitet. Vi kjørte en god prosess og kan slå fast at endringene er blitt veldig godt mottatt i markedene. Kundene har veldig sans for Farmar-navnet, sier Nilsen.

Han er positivt overrasket over hvor raskt det nye selskapsnavnet er blitt innarbeidet hos kunder og leverandører. At det tar lengre tid lokalt, er han forberedt på.

– På folkemunne i Farsund vil nok bedriften fortsatt hete Farsund Fortøyningsselskap og FFS i mange år fremover. Men det kan vi leve med, sier Nilsen og ler godt.

Presentasjon

FFS Arion / Taubåt / 1993